2 Lorem ipsum dolor sit amet (Demo)

Lorem ipsum dolor sit ametcon sectetur adipisicing elit, sed doiusmod tempor incidi labore et dolore agna aliqua. Ut enim ad mini veniam, quis nostrud

ODJELJENJE ZA OPŠTU HIRURGIJU

U okviru Odjeljenja za opštu hirurgiju organizuju se unutrašnje organizacione jedinice i to:

Ambulante:

– Hirurška ambulanta;
– Ambulanta za ortopediju sa traumatologijom.

U okviru odjeljenja obavljaju se slijedeći poslovi: vrše se ciljani klinički pregledi oboljelih i povrijeđenih lica i donosi odluka o potrebi hospitalizacije, odnosno daljem medicinskom tretmanu .

Utvrđuje se potreba i program dijagnostičkog ispitivanja, odnosno konsultativnih ili konzilijarnih pregleda ljekara iste i drugih grana specijalnosti, interpretiraju se i ocjenjuju nalazi, donosi se odluka o konačnoj dijagnozi i potrebi hirurškog liječenja, obezbjeđuje pristanak pacijenata ili pristanak staratelja pacijenata (izuzev za hitne slučajeve – sa vitalnim indikacijama), utvrđuje preoperativni tretman odnosno vrijeme tog tretmana i vrijeme hirurške intervencije, vrše se sve male hirurške intervencije sa ili bez davanja lokalne ili opšte kratkotrajne anestezije.

Vrše se veće hirurške intervencije (zahvati) sa svrhom liječenja ili dijagnostike, a naročito: laparotomije, sa ili bez biopsije tkiva organa; apendoktomije; resekcije želuca sa gastroenteroanastomazom; holecistektomije sa ili bez anostomaze; operacije ileusa, sa ili bez resekcije crijeva; ekstirpacija ciste ehinokokusa; hirurška intervencija kod povreda trbušnih organa (nefrektomija, splenektomija, sutura rupture jetre, želuca, crijeva, resekcija itd); ablacija dojke sa ekstirpacijom žlijezda i druge veće hirurške intervencije po zahtjevu hitnosti intervencije.
Vrše se operativni zahvati kod povreda krvnih sudova, operacija vena, konsultativni klinički pregledi, konzilijarni klinički pregledi. Po zahtjevu ljekara drugih službi, ljekarskih komisija i istražnih organa daje pismeno mišljenje. Vodi propisana medicinska dokumentacija. Obavljaju se poslovi stručne edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika unutar organizacione jedinice. Vrši se ciljani ortopedski pregled oboljelih i povrijeđenih lica, lica sa tjelesnim deformitetima i donose odluku o potrebi hospitalizacije odnosno daljem medicinskom tretmanu. Vrše ortopedske zahvate najčešće: intervencija kod fraktura dugih kostiju, repozicija dislociranih fragmenata sa ili bez fiksacije klinom, hirurške intervencije kod fraktura kratkih kostiju (šaka stopalo) sa ili bez dislokacije, sa ili bez fiksacije i repozicije, sve vrste amputacije, osteosinteza preloma itd. osteotomija femura sa acetabuloplastikom, artroplastika zglobnih površina, reparacija sa osteotomijom femura, kod urođenih iščašenja kuka, meniskotomija, repozicije pseudoartroza operativno rješavanje urođenih deformiteta stopala, šake itd. Vrši ugradnju subtotalne i totalane endoproteze kuka, operacije kod povreda tetiva, primarno i sekundarno šivenje rana, vrši primjenu TIRŠ – plastike. Vrše operacije otvorenih operacija kostiju (Ilizarov). Vrši ili predlaže konzervativno liječenje, primjenom fizioterapije odnosno radne terapije, određuje ortopedska pomagala, vrše konsultativne kliničke preglede, učestvuje u konzilijarnim kliničkim pregledima i daje pismeno mišljenje.

Vode propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju, a neposredno upisuje konačnu ili glavnu dijagnozu i šifru te dijagnoze, vrše poslove stručne edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Obavljaju se i svi drugi poslovi iz djelokruga rada.