NOVI BROJEVI TELEFONA ODJELJENJA I SLUŽBI UNUTAR JZU BOLNICA TREBINJE

Odjeljenje za hirurgiju sa ortopedijom 065/621-019
Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo 065/621-037
Odjeljenje za oftalmologiju 065/621-068
Odjeljenje za urologiju 065/621-056
Odjeljenje interne medicine 065/621-022
Odjeljenje za pulmologiju 065/623-023
Odjeljenje za pedijatriju 065/621-057
Odjeljenje za neurologiju 065/621-060
Odjeljenje za psihijatriju 065/621-063
Služba za radiološku dijagnostiku 065/621-018
Služba za onkologiju 065/621-080
Služba za otorinolaringologiju 065/621-101
Služba za dermatovenerologiju 065/621-099
Odsjek za dijalizu 065/621-075