OBAVJEŠTENJE – HIRURŠKA AMBULANTA

Obavještavamo vas da će u hirurškoj ambulanti JZU Bolnica Trebinje, dana 10. februara 2022. godine, ordinirati prof. dr Radmil Marić, vaskularni hirurg iz Foče. Sve informacije možete dobiti na telefon broj 059/274-111 ili kontaktirati centralu Bolnice na broj 059/223-755, lokal 116 i lokal 161.