ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE I DIREKTNOM SPORAZUMU ZA JAVNU NABAVKU USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA RADNIKA