Kontakt

UPRAVA

 

Direktor 059/274-103
Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove 059/274-120
Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove 059/274-121
Služba za ekonomsko finansijske poslove 059/274-116
Stručni saradnik za javne nabavke 059/274-122

OSTALI

 

Telefonska centrala 059/223-755

ODJELJENJA I SLUŽBE

 

Naziv Direktni broj telefona
Služba za onkologiju 059/274-110
Odjeljenje za hirurgiju i ortopediju sa traumatologijom 059/274-111
Internostička ambulanata 059/274-112
Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo 059/274-113
Odjeljenje za plućne bolesti 059/274-114
Služba za laboratorijsku dijagnostiku 059/274-115
Bolnička apoteka 059/274-117
Odjeljenje za neurologiju 059/274-118
Odjeljenje za psihijatriju 059/274-119
Služba za prijem i otpust pacijenata 059/274-123