Istorija

ISTORIJA

Prvog aprila 1966. godine Odlukom Skupštine opštine Trebinje formira se Medicinski centar, a 1994. godine od Medicinskog centra formiraju se dvije zdravstvene ustanove: Dom zdravlja i Opšta bolnica u Trebinju.

Od početka njenog osnivanja ova zdravstvena ustanova je imala tendenciju razvoja i zadovoljavala je potrebe stanovištva koje joj je gravitiralo. Stručnost naših ljekara i drugog medicinskog osoblja je posebno iskazana u ratnom periodu (od 1991. do 1995. godine) kada je odgovoreno vanrednim potrebama za zdravstvenom zaštitom i kada su uspješno rješavani i najkomplikovaniji hirurški slučajevi.

Opšta bolnica u Trebinju obezbjeđuje konsultativno-specijalističku i bolničku zdravstvenu zaštitu za stanovnike Trebinja i ostalih gradova u Istočnoj Hercegovini. Raspolaže sa 168 kreveta i ima sljedeća odjeljenja: hirurgija sa ortopedijom, odjeljenje za intenzivnu njegu i reanimaciju, ginekologiju sa akušerstvom, interno odjeljenje sa hemodijalizom, pedijatriju sa neonatologijom, neurologiju, psihijatriju, očno, pnemoftiziologiju, urologiju, kao i službe za otorinolaringologiju, dermatovenerologiju, transfuziologiju, službu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Rtg, CT i UZ dijagnostiku, patologiju, bolničku apoteku kao i laboratoriju za medicinsku biohemiju i hematologiju. U okviru pomenutih odjeljenja rade i specijalističke ambulante.

Opšta bolnica Trebinje raspolaže sa 6.000 kvadratnih metara korisnog prostora. Objekti su različite starosti i uslovnosti, tako da gradnja pojedinih objekata datira iz davne 1955. godine, a najnoviji objekat je izgrađen 2003. godine donacijom porodice Galeb u kome su smješteni: Očno odjeljenje, Služba za transfuziologiju i Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.