Uprava ustanove

UPRAVA USTANOVE

uprava_0003_Prim. dr Ljubica Miljanović - spec radiolog, v.d. Direktor bolnice
Prim. dr Ljubica Miljanović
spec radiolog-onkolog, v.d. Direktor bolnice
uprava_0002_Prim. dr Stanko Buha spec. anesteziolog, Pomoćnik direktora za medicinske poslove
Prim. dr Stanko Buha
spec. anesteziolog, Pomoćnik direktora za medicinske poslove
uprava_0001_Vladimir Zirojević - Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Vladimir Zirojević
dipl. ekonomista, Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
uprava_0004_Pesko Nada, diplomirani defektolog, glavna sestra bolnice
Pesko Nada
diplomirani defektolog, glavna sestra bolnice

UPRAVNI ODBOR

ok profilne_0003_Prim. dr Dobroslav Ćuk - spec. urolog, Predsjednik upravnog odbora
Prim. dr Dobroslav Ćuk
spec. urolog, Predsjednik upravnog odbora
ok profilne_0001_Anđa Golub - dipl. ekonomista
Anđa Golub
dipl. ekonomista
ok profilne_0002_Danka Milović - dipl. pravnik
Danka Milović
dipl. pravnik