Uprava ustanove

UPRAVA USTANOVE

nedeljko_lambeta
Nedeljko Lambeta
dipl. ekonomista, v.d. direktora bolnice
ok_0003_dr Tatjana Mrdić, spec. oftalmolog, načelnik odjeljenja
Dr Tatjana Mrdić
spec. oftalmolog, pomoćnik direktora za medicinska pitanja
ok profilne_0003_Predrag Vreća - dipl. ekonomista, Stručni saradnik za poslove bezbjednosti i zaštite na radu
Predrag Vreća
dipl. ekonomista, pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja
Душанка Зечевић
Dušanka Zečević
glavna sestra bolnice

UPRAVNI ODBOR

ok profilne_0003_Prim. dr Dobroslav Ćuk - spec. urolog, Predsjednik upravnog odbora
Prim. dr Dobroslav Ćuk
spec. urolog, Predsjednik upravnog odbora
Slobodan Radanović
dipl. ekonomista
Dalibor Rajković
dipl. pravnik