Uprava ustanove

UPRAVA USTANOVE

nedeljko_lambeta
Nedeljko Lambeta
dipl.ecc, v.d. direktor bolnice
523
Dr Aleksandar Radanović
specijalista kardiolog, pomoćnik direktora za medicinska pitanja
ok profilne_0003_Predrag Vreća - dipl. ekonomista, Stručni saradnik za poslove bezbjednosti i zaštite na radu
Predrag Vreća
dipl. ekonomista, pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja
Душанка Зечевић
Dušanka Zečević
glavna sestra bolnice

UPRAVNI ODBOR

ok profilne_0003_Prim. dr Dobroslav Ćuk - spec. urolog, Predsjednik upravnog odbora
Prim. dr Dobroslav Ćuk
spec. urolog, Predsjednik upravnog odbora
ok profilne_0001_Anđa Golub - dipl. ekonomista
Anđa Golub
dipl. ekonomista
ok profilne_0002_Danka Milović - dipl. pravnik
Danka Milović
dipl. pravnik