Politika bezbjednosti I zaštite na radu

POLITIKA BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE NA RADU

Rukovodstvo JZU Bolnica Trebinje donosi Politiku bezbjednosti i zaštite na radu uz potpuno poštovanje zahtjeva zakonske regulative u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, sa ciljem prevencije, eliminacije i kontrole od opasnosti i stvaranja zdrave životne sredine.
Osnovne postavke  Politike zaštite zdravlja i sigurnosti na radu su:

– zadovoljavanje zakonskih zahtjeva u domenu zaštite zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu;
– sprečavanje nesreća na radnom mjestu;
– razvijanje i održavanje sistema informisanja, upoznavanja zaposlenih o važnosti pitanja zdravlja i sigurnosti na radu;
– evidentiranje i arhiviranje tačnih zapisa o nezgodama,povredama, izlaganju rizicima opasnim po zdravlje;
– osiguranje zadovoljenja zahtjeva Standarda ISO 18001 u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu;
– efektivno praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje rada ustanove u pogledu očuvanja zdravlja i sigurnosti na radu;
– preduzimanje praktičnih koraka radi osiguranja pridržavanja ove Politike od strane svih zaposlenih i ostalih osoba koje rade za i u korist JZU Bolnica Trebinje.

Politika bezbjednosti i zaštite na radu periodično će se revidirati, a o promjenama će se izvještavati zaposleni radnici.

Rukovodstvo JZU Bolnica Trebinje  ima glavnu odgovornost za primjenu svih aspekata Politike bezbjednosti i zaštite na radu i zadovoljenje zahtjeva Standarda ISO 18001.