Politika zaštite životne sredine

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Rukovodstvo JZU Bolnica Trebinje donosi Politiku zaštite životne sredine i opredjeljeno je za sistem upravljanja zaštitom u skladu sa ekološkim standardom ISO 14001:2000.

Svi zaposleni  u JZU Bolnica Trebinje će neprekidno raditi  na realizaciji i unapređenju sljedećih aktivnosti:

–  obavljati svoje poslove u skladu sa propisima i zakonima o zaštiti životne sredine;
–  identifikovati i kontrolisati sve aktivnosti, koje imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu;
–  štedjeti energiju i resurse, smanjiti upotrebu štetnih materija i količinu štetnog otpada;
–  nabavljati proizvode koji nemaju negativan uticaj na životnu sredinu ili imaju minimalan uticaj. Isporučioce proizvoda i usluga  podsticati na primjenu mjera u cilju zaštite životne sredine;
–  informisati svoje poslovne partnere o opredjeljenju za zaštitu životne sredine;
–  informisati korisnike usluga o bezbjednoj upotrebi svojih usluga.

Rukovodstvo JZU Bolnica Trebinje obavezuje se da će sprovoditi planove, revidirati programe i postupke za identifikaciju štetnih aspekata, vezanih za zaštitu životne sredine u skladu sa Standardom ISO 14001.