Vijesti

12 (Demo)
19 Jul: OBAVJEŠTENJE – GINEKOLOGIJA
Poštovane pacijentkinje, čast nam je obavijestiti vas da će prim. dr Luka Anđelić, specijalista ginekolog iz Subotice, ordinirati u našoj Bolnici, u srijedu 27. jula 2022. godine. Dr Anđelić će vršiti operativne zahvate i specijalističke preglede u ginekološkoj ambulanti. Informacije možete dobiti na telefon broj 059/274-113 ili 065/621-037.
IMG-41a658a7a98ab27a592fcd28c83c4f91-V
19 Jul: KONTINUIRANA EDUKACIJA KADRA JZU BOLNICA TREBINJE
Glavna Sestra Bolnice Dušanka Zečević i glavna sestra Odjeljenja za hirurgiju sa ortopedijom Mila Mirković, prethodna tri dana provele su na edukaciji „Komunikacijske vještine medicinske sestre/tehničara“, a koja se održala u hotelu „Kardial“ u Tesliću. Osnovni cilj edukacije bio je da se unaprijede komunikacijske vještine u sestrinstvu u Republici Srpskoj, kako bi medicinske sestre/tehničari kroz profesionalnu komunikaciju poboljšali odnose sa pacijentima i kolegama i unaprijedili proces liječenja pacijenata, te povećali zadovoljstvo pacijenata dobijenom uslugom u zdravstvenom sistemu i zdravstvenom njegom. Nosilac/realizator ove programske aktivnosti je Министарство здравља и соц. заштите Републике Српске - званична страница, a partneri u realizaciji su Fondacija fami, uz podršku Vlade Švajcarske, a sve u okviru Projekta za jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes). Do sada je u ovom projektu učestvovalo preko 100 sestara/tehničara na rukovodećim mjestima iz zdravstvenih institucija u RS. Predavači na edukaciji su bili dr Milan Latinović, pomoćnik ministra Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske; Mirjana Janković, viši stručni saradnik za sestrinstvo; Branka Sladojević, načelnica Odjeljenja za porodičnu i dječiju zaštitu; Jelena Vujić, rukovodilac Odsjeka za odnose s javnošću pri Ministarstvu; Tatjana Mizdrak, novinar RTRS. Prisutnim sestrama/tehničarima obratio se i Alen Šeranić, ministar Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Teme koje su se obrađivale bile su: značaj komunikacije u zdravstvenim ustanovama i zakonodavni okvir, prava pacijenata – povjerljivost informacija, komunikacija na relaciji medicinska sestra- pacijent na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou, vrste komunikacije, aktivno slušanje, interpersonalna komunikacija medicinske sestre, preoblikovanje konfliktne komunikacije u efektivnu, vještina postavljanja granica u komunikaciji, komunikacija medicinske sestre sa članovima porodice oboljelog lica, principi i vještine komunikacije putem medija, krizno komuniciranje u zdravstvu sa osvrtom na pandemiju Kovid-19.
bolnica trebinje doktori
19 Jul: OBAVJEŠTENJE – HIRURŠKA AMBULANTA
Obavještavamo vas da će u hirurškoj ambulanti, Odjeljenja za hirurgiju sa ortopedijom JZU Bolnica Trebinje, dana 29. jula 2022. godine, dr Aleksandar Knežević, specijalista neurohirurg iz UDK Tiršova Beograd, obavljati specijalističke preglede. Više informacija možete dobiti na broj 059/223-755 lokal 161.
12 (Demo)
15 Mar: OBAVJEŠTENJE – GINEKOLOGIJA
Čast nam je obavijestiti vas da će dr Luka Anđelić, specijalista ginekologije i akušerstva, ordinirati na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo JZU Bolnica Trebinje, u nedjelju 20. marta 2022. godine. Informacije možete dobiti na telefon broj 059/274-113 ili 065/621-037.
ophthalmology-2
23 Feb: OBAVJEŠTENJE – OFTALMOLOGIJA
Obavještavamo vas da će prim. dr Boško Amidžić, specijalista oftalmolog, na Odjeljenju za oftalmologiju, dana 28. februara i 01. marta 2022. godine raditi fako operacije oka. Sve informacije možete dobiti na telefon broj 065/621-068.