Vodič za pacijente

VODIČ ZA PACIJENTE

POSJETE
Vrijeme posjete: od 15 do 16 i 30 časova
Prijemu u bolnicu (hospitalizacija)
Šta ponijeti?
  • Uputnica za bolnicko liječenje

Uputnicu za bolničko liječenje neophodno je ponijeti sa sobom prilikom zakazanog prijema u bolnicu, a uputnicu će vam dati vas porodični ljekar. A ukoliko se radi o hitnom prijemu  neophodno je da uputnicu donese vaša rodbina ili prijatelji dok vi ležite u bolnici u roku tri dana.
Ukoliko uputnicu ne donesete do izlaska iz bolnice, bolnica ce biti prinuđena da vam dostavi račun za cjelokupno liječenje.

  • Veš
  • Higijenski pribor , peškir
  • Brojeve telefona bliskih rođaka
  • Sve lijekove koje ste koristili kod kuće i raniju medicinsku dokumentaciju.

Pored kreveta biće Vam obezbjeđena mala natkasna sa fijokom.
Prostor za odlaganje stvari je mali pa vas molimo da ponesete samo neophodne stvari.

PREVOZ

Bolnica omogućava prevoz pacijenata na klinička ispitivanja kao i transport u druge bolnice u koje se pacijenti prevoze radi daljeg liječenja. Bolnica ne omogućava prevoz od i do kuće.

NEMOJTE NOSITI!

Vrijednosti nakit i velike sume novca. Ne garantujemo za njihovu sigurnost. Lijekove koje ćete dobijati u bolnici bice Vam propisani od strane naših ljekara.
Lijekove koje ne pokriva zdrastveno osiguranje nisu na pozitivnoj listi moracete Vi ili vaši rođaci sami nabaviti.

SOBE

Sobe su podjeljene na muške i ženske , samo sobe u Službi za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje su zajedničke.

Ino osiguranje

Na osnovu sporazuma o socijalnoj zaštiti, koje je BiH potpisala sa drugim državama, osiguranim licima je osigurana zdravstvena zaštita i za vrijeme privremenog boravka u tim zemljama, kao što je i državljanima tih zemalja osigurana zdravstvena zaštita za vrijeme privremenog boravka u BiH, odnosno u Republici Srpskoj. Obim zdravstvene zaštite, uslovi za njeno korišćenje, zdravstveno osiguranje članova porodice radnika koji se nalazi na radu u inostranstvu i druga pitanja, propisani su međunarodnim sporazumom i Pravilnikom Fonda zdravstvenog osiguranja o korišćenju zdravstvene zaštite izvan Republike Srpske. Pravilnikom Fonda je propisano da se pravo na zdravstvenu zaštitu u ovim zemljama ostvaruje na osnovu obrasca kojeg izdaje Fond.

Prije odlaska

Prije odlaska u zemlju sa kojom BiH ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju, osigurano lice treba da pribavi odgovarajuću potvrdu na osnovu koje će moći da koristi zdravstvenu zaštitu ukoliko mu ona bude neophodna. Potvrda se može dobiti u poslovnici Fonda, uz dokaz o zdravstvenom stanju osiguranog lica, odnosno uz obrazac koji se naziva ”Ocjena zdravstvenog stanja osiguranog lica”, kojeg izdaje porodični doktor. Na tom obrascu porodični doktor navodi da li je osiguranik sposoban za put ili ne. Osigurano lice može da dobije pozitivnu ocjenu  zdravstvenog stanja od porodičnog doktora i u slučaju da boluje od hronične bolesti, ukoliko doktor procijeni da je stanje bolesti stabilno i da neće biti potrebno da odmah po dolasku u inostranstvo osigurano lice traži ljekarsku pomoć.
Dolaskom u zemlju u kojoj će privremeno boraviti, osigurano lice se javlja tamošnjem nosiocu zdravstvenog osiguranja, koji će mu na osnovu potvrde iz Republike Srpske izdati dokument koji mu omogućava korišćenje zdravstvene zaštite.

Liječenje u drugim zdrastvenim ustanovama Republike Srpske odobrava konzilijum.    

Liječenje pacijenata van  Republike Srpske odobrava komisija u Banja Luci.

Zemlje sa kojima je zaključen sporazum:

Srbija
Crna Gora
Hrvatska
Slovenija
Makedonija
Njemačka
Austrija
Turska
Holandija
Italija
Švajcarska (samo u slučaju povreda na radu)
Mađarska
Belgija
Velika Britanija
Luksemburg

KUĆNI RED Bolnice 

05.30h Buđenje, namještanje kreveta, jutarnja higijena, mjerenje vitalnih znakova pacijenata, uzimanje materijala za laboratorijske pretrage
07.30 h – 08.00 h Doručak
08.00 h – 08.30 h Jutarnja vizita
08.00 h – 12.00 h Obavezan boravak pacijenata u bolesničkim sobama
12.00 h Ručak
14.00 h – 15.00 h Informacije rodbini o stanju pacijenata
15.00 h – 16.00 h Posjeta pacijentima
16.00 h – 17.00 h Obavezan odmor pacijenata
18.00 h Večera
20.00 h Večernja vizita
22.00 h Noćni režim rada