OBAVJEŠTENJE – HIRURŠKA AMBULANTA – Košutić dr Milimir

Obavještavamo vas da će u hirurškoj ambulanti Odjeljenja za hirurgiju sa ortopedijom JZU Bolnica Trebinje dana 02.10.2020. godine, od 12 časova Košutić dr Milimir, specijalista ortoped iz Beograda obavljati specijalistčke preglede. Cijena pregleda iznosi 50 KM. Za pregled nije potrebna uputnica porodičnog ljekara.

Sve informacije možete dobiti na telefon broj 059/223 – 755, lokal 116 ili 161.