ORGANIZACIONE JEDINICE

ODJELJENJE ZA OPŠTU HIRURGIJU
ODJELJENJE ZA OPŠTU HIRURGIJU
ODJELJENJE ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
ODJELJENJE ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
6 (Demo)
ODJELJENJE ZA OFTAMOLOGIJU
icon-7 (Demo)
ODJELJENJE ZA UROLOGIJU
ODJELJENJE INTERNE MEDICINE
ODJELJENJE INTERNE MEDICINE
1 (Demo)
ODJELJENJE ZA PULMOLOGIJU
ODJELJENJE ZA PEDIJATRIJU
ODJELJENJE ZA PEDIJATRIJU
3 (Demo)
ODJELJENJE ZA NEUROLOGIJU
ODJELJENJE ZA PSIHIJATRIJU
ODJELJENJE ZA PSIHIJATRIJU
SLUŽBA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMACIJU I INTEZIVNO LIJEČENJE
SLUŽBA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMACIJU I INTEZIVNO LIJEČENJE
SLUŽBA ZA RADIOLOGIJU
SLUŽBA ZA RADIOLOGIJU
SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
ODJELJENJE INTERNE MEDICINE2
SLUŽBA ZA ONKOLOGIJU
ODJELJENJE INTERNE 2MEDICINE
SLUŽBA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU
SLUŽBA ZA DERMATOVENEROLOGIJU
SLUŽBA ZA DERMATOVENEROLOGIJU
SLUŽBA ZA PRIJEM I OTPUST PACIJENATA
SLUŽBA ZA PRIJEM I OTPUST PACIJENATA
SLUŽBA ZA PATOLOGIJU I CITOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
SLUŽBA ZA PATOLOGIJU I CITOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
SLUŽBA ZA MEDICINSKO SNABDIJEVANJE
SLUŽBA ZA MEDICINSKO SNABDIJEVANJE
Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove
SLUŽBE ZA OPŠTE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE
MEDICINE
SLUŽBA ZA KONTINUIRANO UNAPREĐENJE KVALITETA I SIGURNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA
SLUŽBA ZA KONTINUIRANO UNAPREĐENJE KVALITETA I SIGURNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA
SLUŽBA ZA EKONOMSKO – FINANSIJSKE POSLOVE
TEHNIČKA SLUŽBA
TEHNIČKA SLUŽBA