ORGANIZACIONE JEDINICE

ODJELJENJE ZA OPŠTU HIRURGIJU
Odjeljenje za hirurgiju sa ortopedijom
ODJELJENJE ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
ODJELJENJE ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
6 (Demo)
ODJELJENJE ZA OFTALMOLOGIJU
icon-7 (Demo)
ODJELJENJE ZA UROLOGIJU
ODJELJENJE INTERNE MEDICINE
ODJELJENJE INTERNE MEDICINE
1 (Demo)
ODJELJENJE ZA PULMOLOGIJU
ODJELJENJE ZA PEDIJATRIJU
ODJELJENJE ZA PEDIJATRIJU
3 (Demo)
ODJELJENJE ZA NEUROLOGIJU
ODJELJENJE ZA PSIHIJATRIJU
ODJELJENJE ZA PSIHIJATRIJU
SLUŽBA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMACIJU I INTEZIVNO LIJEČENJE
SLUŽBA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMACIJU I INTEZIVNO LIJEČENJE
SLUŽBA ZA RADIOLOGIJU
SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
SLUŽBA ZA PATOLOGIJU I CITOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
SLUŽBA ZA PATOLOGIJU I CITOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
apoteka
BOLNIČKA APOTEKA
ODJELJENJE INTERNE MEDICINE2
SLUŽBA ZA ONKOLOGIJU
ODJELJENJE INTERNE 2MEDICINE
SLUŽBA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU
SLUŽBA ZA DERMATOVENEROLOGIJU
SLUŽBA ZA DERMATOVENEROLOGIJU
SLUŽBA ZA PRIJEM I OTPUST PACIJENATA
SLUŽBA ZA PRIJEM I OTPUST PACIJENATA
Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove
SLUŽBE ZA OPŠTE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE
MEDICINE
SLUŽBA ZA KONTINUIRANO UNAPREĐENJE KVALITETA I SIGURNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA
SLUŽBA ZA KONTINUIRANO UNAPREĐENJE KVALITETA I SIGURNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA
SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
TEHNIČKA SLUŽBA
TEHNIČKA SLUŽBA
transport
SLUŽBA ZA SANITETSKI TRANSPORT
pranje
SERVIS ZA PRANJE I ODRŽAVANJE RUBLJA
Servis za pripremanje i serviranje hrane
SERVIS ZA PRIPREMANJE I SERVIRANJE HRANE
USLUŽNI SERVIS
USLUŽNI SERVIS