SERVIS ZA PRIPREMANJE I SERVIRANJE HRANE

SERVIS ZA PRIPREMANJE I SERVIRANJE HRANE

Služba za pripremanje hrane za pacijente/korisnike i osoblje obezbjeđuje dobro izbalansirane obroke koji zadovoljavaju prehrambene potrebe i koje priprema obučeno osoblje u higijenski uslovnim kuhinjama.
Svim pacijentima daju se tri puna obroka dnevno.
Pripremanje hrane i jelovnici se planiraju kako bi se osigurali obroci koji zadovoljavaju potrebe pacijenata u skladu sa restriktivnom dijetom, poduzetim tretmanima i nemogućnosti uzimanja hrane.

Katarina Govedarica - nutricionista dijetetičar, odgovorni radnik servisa s
Katarina Govedarica
nutricionista dijetetičar, odgovorni radnik servisa