Služba za računovodstvene poslove

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

U okviru Službe za ekonomsko-finansijske poslove obavljaju se ekonomsko-finansijski i komercijalni poslovi za potrebe Bolnice, praćenje i primjena propisa iz oblasti finansija i finansijskog poslovanja, planiranje i izvršavanje planova finansiranja, obavljanje finansijskog poslovanja, poslovi kontrole finansijskih dokumenata, kontiranje i knjiženje svih poslovnih promjena, obračun amortizacije, izrada polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, obračun plata i isplata ličnih naknada, osiguranje imovine i naknada štete, blagajničko poslovanje, likvidacija ulazne i izlazne finansijske dokumentacije, sve vrste plaćanja, obavljaju se poslovi fakturisanja usluga za sva odjeljenja i službe u skladu sa važećim ugovorima, cjenovnicima i uputstvima za fakturisanje. Formiranje baze podataka za potrebe Bolnice ili eksternih korisnika prema zadatim kriterijumima.

Čuvanje i arhiviranje podataka na adekvatan način, poslovi istraživanja tržišta, pripremanje elemenata za ugovoranje roba, učestvovanje u izradi plana nabavke roba, priprema procedura za sprovođenje postupaka javnih nabavki roba. Organizacija zaprimanja robe u skladište, izdavanje i distribucija uskladištene robe i obavljanje drugih poslova iz domena svoga rada.

ok profilne_0004_Mirjana Savić - dipl. ekonomista, Šef službe
Mirjana Savić
dipl. ekonomista, Šef službe
ok profilne_0005_Bojana Milic -inzinjer za proizvodnju i menadzment
Bojana Milic
inzinjer za proizvodnju i menadzment
ok profilne_0001_Snežana Đikov, dipl. ekonomista, Stručni saradnik za javne nabavke
Snežana Đikov
dipl. ekonomista, Stručni saradnik za javne nabavke
ok profilne_0003_Predrag Vreća - dipl. ekonomista, Stručni saradnik za poslove bezbjednosti i zaštite na radu
Predrag Vreća
dipl. ekonomista, Stručni saradnik za poslove bezbjednosti i zaštite na radu
ok profilne_0002_Saša Ninković - dipl. ekonomista, Stručni saradnik za ekonomske poslove
Saša Ninković
dipl. ekonomista, Stručni saradnik za ekonomske poslove