ODJELJENJE ZA HIRURGIJU SA ORTOPEDIJOM

ODJELJENJE ZA HIRURGIJU SA ORTOPEDIJOM

U okviru Odjeljenja za opštu hirurgiju organizuju se unutrašnje organizacione jedinice i to:

Ambulante:

– Hirurška ambulanta;
– Ambulanta za ortopediju sa traumatologijom.

U okviru odjeljenja obavljaju se sljedeći poslovi: vrše se ciljani klinički pregledi oboljelih i povrijeđenih lica i donosi odluka o potrebi hospitalizacije, odnosno daljem medicinskom tretmanu.

Utvrđuje se potreba i program dijagnostičkog ispitivanja, odnosno konsultativnih ili konzilijarnih pregleda ljekara iste i drugih grana specijalnosti, interpretiraju se i ocjenjuju nalazi, donosi se odluka o konačnoj dijagnozi i potrebi hirurškog liječenja, obezbjeđuje pristanak pacijenata ili pristanak staratelja pacijenata (izuzev za hitne slučajeve – sa vitalnim indikacijama), utvrđuje preoperativni tretman odnosno vrijeme tog tretmana i vrijeme hirurške intervencije, vrše se sve male hirurške intervencije sa ili bez davanja lokalne ili opšte kratkotrajne anestezije.

Vrše se veće hirurške intervencije (zahvati) sa svrhom liječenja ili dijagnostike, a posebno: laparotomije, sa ili bez biopsije tkiva organa; apendoktomije; resekcije želuca sa gastroenteroanastomazom; holecistektomije sa ili bez anostomaze; operacije ileusa, sa ili bez resekcije crijeva; ekstirpacija ciste ehinokokusa; hirurška intervencija kod povreda trbušnih organa (nefrektomija, splenektomija, sutura rupture jetre, želuca, crijeva, resekcija itd); ablacija dojke sa ekstirpacijom žlijezda i druge veće hirurške intervencije po zahtjevu hitnosti intervencije.
Vrše se operativni zahvati kod povreda krvnih sudova, operacija vena, konsultativni klinički pregledi, konzilijarni klinički pregledi. Po zahtjevu ljekara drugih službi, ljekarskih komisija i istražnih organa daje pismeno mišljenje. Vodi propisana medicinska dokumentacija. Obavljaju se poslovi stručne edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika unutar organizacione jedinice. Vrši se ciljani ortopedski pregled oboljelih i povrijeđenih lica, lica sa tjelesnim deformitetima i donose odluku o potrebi hospitalizacije odnosno daljem medicinskom tretmanu. Vrše ortopedske zahvate najčešće: intervencija kod fraktura dugih kostiju, repozicija dislociranih fragmenata sa ili bez fiksacije klinom, hirurške intervencije kod fraktura kratkih kostiju (šaka stopalo) sa ili bez dislokacije, sa ili bez fiksacije i repozicije, sve vrste amputacije, osteosinteza preloma itd. osteotomija femura sa acetabuloplastikom, artroplastika zglobnih površina, reparacija sa osteotomijom femura, kod urođenih iščašenja kuka, meniskotomija, repozicije pseudoartroza operativno rješavanje urođenih deformiteta stopala, šake itd. Vrši ugradnju subtotalne i totalane endoproteze kuka, operacije kod povreda tetiva, primarno i sekundarno šivenje rana, vrši primjenu TIRŠ – plastike. Vrše operacije otvorenih operacija kostiju (Ilizarov). Vrši ili predlaže konzervativno liječenje, primjenom fizioterapije odnosno radne terapije, određuje ortopedska pomagala, vrše konsultativne kliničke preglede, učestvuje u konzilijarnim kliničkim pregledima i daje pismeno mišljenje.

Vode propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju, a neposredno upisuje konačnu ili glavnu dijagnozu i šifru te dijagnoze, vrše poslove stručne edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Obavljaju se i svi drugi poslovi iz djelokruga rada.

ok _0005_dr Vlado Rašević, spec.hirurg, načelnik odjeljenja
dr Vlado Rašević
spec. hirurg, načelnik odjeljenja
ok _0007_dr sci. med. Predrag Simić, spec. hirurg
dr sci. med. Predrag Simić
spec. hirurg
ok _0010_dr Branko Butulija, spec.hirurg
dr Branko Butulija
spec. hirurg
ok _0002_Prim. dr Slobodan Prtilo, spec.hirug
Prim. dr Slobodan Prtilo
spec.hirug
ok _0006_dr Vera Dabović, spec. hirurg
dr Vera Dabović
spec. hirurg
ok _0008_Dr Milan Crnogircic, specijalista plasticne i rekonstruktivne hirurgije
Dr Milan Crnogorčić
spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije
ok _0003_Mr. sc. dr Dušan Vlatković, spec. ortoped
Mr. sc. dr Dušan Vlatković
spec. ortoped
8
dr Dragan Milošević
spec. ortoped
ok _0001_dr Anja Bodiroga - specijalizant iz abdominalne hirurgije
dr Anja Bodiroga
specijalizant iz opšte hirurgije
Dr Milan Jovanović
specijalizant iz opšte hirurgije
Dr Dušan Mrkaić
specijalizant iz ortopedije sa traumatologijom
dr Nemanja Ilić
specijalizant iz opšte hirurgije
ok _0004_Mila Mirković, glavna sestra
Mila Mirković
glavna sestra