Služba za onkologiju

SLUŽBA ZA ONKOLOGIJU

Usluge:

 1. Priprema i administracija hemoterapije
 2. Administracija biološke, ciljane – target i imunoterapije
 3. Administracija hormonalne terapije
 4. Kontinuirano praćenje i zbrinjavanje neželjenih efekata primjenjene terapije
 5. Tretman urgentnih stanja u onkologiji
 6. Simptomatska i suportivna terapija
 7. Terapija hroničnog kancerckog bola
 8. Ambulantni i konsultativni pregledi specijaliste i subspecijaliste
 9. Ocijena efekta i podnošljivosti terapije
 10. Praćenje oboljelih od raka nakon uspješnog liječenja
 11. Ultrasonografski pregledi (ultrasonografija vrata, dojki, mekih tkiva, abdomena i urotrakta)
 12. Organizacija i rad onkološkog konzilijuma
 13. Savjetovanje oboljelih i porodice
 14. Prevencija i rano otkrivanje raka
 15. Nutritivno savjetovanje onkoloških pacijenata i liječenje tumorske kaheksije
 16. Liječenje psihičkog distresa i depresije kod oboljelih od raka

 

KUĆNI RED 

MOLIMO VAS DA POŠTUJETE NAVEDENI RED KAKO BI OBEZBJEDILI  NESMETANE  USLOVE  ZA  RAD:  

 • 07:00 – 07:30 h  Jutarnji sastanak
 • 07:30 – 08:30 h Prijem u bolnicu – planirane hospitalizacije
 • 08:30 – 09:00 h Mjerenje vitalnih parametra; Venski put; Premedikacija
 • 09:00 – 09:30 h Rastvaranje lijekova
 • 09:30h – Administracija i praćenje terapije
 • 10:30 – 13:00h Ambulanta ponedeljkom, srijedom i četvrtkom (pregledi se zakazuju)
 • ONKOLOŠKI KONZILIJUMU UTORKOM od 11:00 h
 • Ambulanta za ultrasonografske pregelede dojki, vrata, abdomena, urotrakta i mekih tkiva:

petkom od 10:30 do 13:00 h (pregledi se zakazuju telefonom)

ZA HITNE PRIJEME I KOMPLIKACIJE TERAPIJE SLUŽBA JE NA RASPOLAGANJU BEZ OBZIRA NA NAVEDENI RED!!!

 PRIJE KONZILIJARNOG PREGLEDA NEOPHODAN JE PREGLED ONKOLOGA – PRIPREMA ZA ONKOLOŠKI KONZILIJUM!!!

 ZA DODATNE INFORMACIJE KONTAKT TELEFONI: 059/274-110 i lokali 138 i 145 putem centrale 059/223-755!

 Dr Mirko Kolak, internista onkolog

ok profilne_0001_dr Mirko Kolak, spec. internista-onkolog, v.d. šef službe
dr Mirko Kolak
spec. internista-onkolog, v.d. šef službe
ok profilne_0002_dr Dejan Kisin, specijalizant iz onkologije
dr Dejan Kisin
specijalizant iz onkologije
dr Vesna Radović Šiljegović
specijalizant iz onkologije
ok profilne_0003_Milimirka Orbović, glavna sestra
Milimirka Orbović
glavna sestra