Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove

SLUŽBE ZA OPŠTE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

U okviru Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove obavljaju se slijedeći poslovi: obavljanje svi pravni poslovi u okviru djelatnosti ustanove, poslovi vezani za statusne promjene ustanove, izrada svih vrsta ugovora, opštih akata, odluka, rješenja, poslovi opsluživanja Upravnog odbora i ostalih organa ustanove, poslovi u vezi ostvarivanja prava iz zdravstvene zaštite građana, vođenje evidencije o kretanju radne snage, poslovi zastupanja ustanove pred sudovima i drugim organima po ovlašćenju direktora, poslovi evidencije u oblasti protivpožarne zaštite, nadzor nad sprovođenjem propisa vezanim za ovu oblast, donošenje plana i programa mjera zaštite na radu, kontrola dozimetara radnika zaposlenih u RTG službi, kompjuterska obrada svih normativnih akata, poslovi prijema i otpreme dopisa, vođenje djelovodnog protokola, personalne dokumentacije, vođenje matične knjige zaposlenih, sortiranje i arhiviranje istorija bolesti, poslovi sređivanja arhivske dokumentacije, vođenje evidencije putnih naloga, sekretarski poslovi, te drugi poslovi iz djelokruga svoga rada.

Srđan Milošević
dipl. pravnik, šef službe
IMG-4deb2de5ad961d57e31e6076c01083fc-V
Spasoje Kebeljić
dipl. pravnik, stručni saradnik za opšte pravne poslove
64735036_2352544628144882_6226724181355003904_o
Nikolina Jelić
dipl. komunikolog, stručni saradnik za odnose s javnošću- portparol
Slađana Popović
tehnički sekretar i daktilograf
Snežana Runjevac
referent za radne odnose