Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove

SLUŽBE ZA OPŠTE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

U okviru Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove obavljaju se slijedeći poslovi: obavljanje svi pravni poslovi u okviru djelatnosti ustanove, poslovi vezani za statusne promjene ustanove, izrada svih vrsta ugovora, opštih akata, odluka, rješenja, poslovi opsluživanja Upravnog odbora i ostalih organa ustanove, poslovi u vezi ostvarivanja prava iz zdravstvene zaštite građana, vođenje evidencije o kretanju radne snage, poslovi zastupanja ustanove pred sudovima i drugim organima po ovlašćenju direktora, poslovi evidencije u oblasti protivpožarne zaštite, nadzor nad sprovođenjem propisa vezanim za ovu oblast, donošenje plana i programa mjera zaštite na radu, kontrola dozimetara radnika zaposlenih u RTG službi, kompjuterska obrada svih normativnih akata, poslovi prijema i otpreme dopisa, vođenje djelovodnog protokola, personalne dokumentacije, vođenje matične knjige zaposlenih, sortiranje i arhiviranje istorija bolesti, poslovi sređivanja arhivske dokumentacije, vođenje evidencije putnih naloga, sekretarski poslovi, te drugi poslovi iz djelokruga svoga rada.

ok profilne_0001_Đorđe Jelić,dipl.pravnik, stručni saradnik za pravne poslove
Đorđe Jelić
dipl. pravnik, Šef službe
Srđan Milošević
dipl. pravnik, Strucni saradnik za kadrove i upravljanje ljudskim resursima