Služba za dermatovenerologiju

SLUŽBA ZA DERMATOVENEROLOGIJU

U okviru Službe za dermatovenerologiju obavljaju se slijedeći poslovi: klinički pregled i utvrđivanje potrebe hospitalizacije ili ambulantnog tretmana; Utvrđuju se potreba i program dijagnostičkog i funkcionalnog ispitivanja, učestvuje u njemu, određuje potreba konsultativnog i konzilijarnog pregleda, interpretiraju nalazi i cijene mišljenja, utvrđuje konačna-glavna dijagnoza i način liječenja; vrše poslovi dijagnostike i terapije iz oblasti alergijskih stanja, infektivnih bolesti kože i noktiju, eritemoskvamoznih dermatoza, oboljenja perifernih vena, benignih i malignih tumora kože kao i svih ostalih bolesti i stanja u dermatologiji koji se mogu tretirati shodno tehničkim i dijagnostičkim mogućnostima. Vrše se manje hirurške intervencije: odstranjenje fibroma, ateroma, lipoma i drugih benignih promjena sa ili bez lokalne anestezije i šivenja; obrada opekotina i ulceracija; biopsije kože, intralezione aplikacije lijekova, obavlja dermatoskopiju, krioterapiju i ekskohleaciju veruka i drugih kožnih promjena, izvođenje elektorhirurških procedura, fizikalnih testova, dijagnostike „Wood“ –ovom lampom, postavljanje indikacija za primjenu graduisane kompresivne terapije i foto terapije i ordiniranje terapije (lokalna, sistemska i fizikalna); izvođenje alergoloških testova, interpretiranje nalaza i praćenje toka bolesti; edukacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; vođenje propisane medicinske dokumentacije i evidencije; neposredno upisivanje glavne – konačne dijagnoze bolesti i šifre dijagnoze; pružanje obavještenja pacijentima o bolesti, načinu liječenja, ishodu i eventualnim komplikacijama; praćenje pojava i kretanja kožno-veneričnih bolesti; predlažu se i sprovode mjere na određenom području i obavljaju svi drugi poslovi iz djelokruga rada.

ok profilne_0001_dr Dubravka Perotić, spec. dermatovenerolog, šef službe
dr Dubravka Perotić
spec. dermatovenerolog, šef službe
Dr Anđela Milenković
specijalizant iz dermatovenerologije
ok profilne_0002_Branka Milojević, glavna sestra
Branka Milojević
glavna sestra