BOLNIČKA APOTEKA

BOLNIČKA APOTEKA

Bolnička apoteka vrši nabavku farmaceutskih supstanci, lijekova i medicinskih sredstava, planiranje nabavke farmaceutskih supstanci, planiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, kontrola pravilne i racionalne primjene lijeka i medicinskog sredstva, informiranje o potrošnji lijekova na odjelima za određeni period, praćenje potrošnje lijekova, sanitetskog materijala i medicinskih sredstava, praćenje proizvodnih programa farmaceutske industrije, ispitivanje tržišta vezano za nabavku lijekova, sanitetskog materijala i medicinskih sredstava, komunikacija sa načelnicima odjela i komunikacija s veleprometnicima lijekovima, sanitetskim materijalom i medicinskim sredstvima.

ok profilne_0002_mr. ph. Miljana Milović, Šef službe
mr. ph. Miljana Milović
Šef službe
ok profilne_0001_Branka Piljević, glavna sestra
Branka Piljević
glavni farmaceut