Služba za radiološku dijagnostiku

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

U okviru Službe za radiologiju organizuju se unutrašnje organizacione jedinice:

Kabineti:
– Kabinet za CT;
– Kabinet za RTG dijagnostiku.

U okviru Službe za radiologiju obavlja se radioskopija pluća, srca, jednjaka, želuca i duodenuma, radioskopija želuca i duodenuma sa dvostrukim kontrastom, duodenografija, pregled batrljka želuca sa kateterom, gastroduodenum kroz stomu, radioskopija abdomena nativno, pregledni snimak abdomena nativno sa zdjelicom, nativni snimak žučne kese, peroralna holecistografija, intraoperativna holangiografija , sekundarna holangiografija, infuziona holangiografija, intravenska holangiografija, pasaža debelog i tankog crijeva, irigoskopija i irigografija, irigoskopija i irigografija sa duplim kontrastom po Fišeru, pregled debelog crijeva kroz stomu, intravenska urografija, infuziona urografija, minutna urografija, retrogradna uteropielografija – Ševasi, cistografija i uterocistografija, mikciona cistografija, fistulografija, histerosalpingografija (HSG), slojevno snimanje (tomografija), ciljani snimak i radioskopija stranog tijela, standardna radiografija u jednoj ili dvije ekspozicije, specijalna radiografija, radiografija navikularne kosti, retrogradna pielografija, očitavanje RTG snimaka do dvije projekcije van matične ustanove, RTG pluća i srca(jedna ekspozicija i dvije ekspozicije) kompjuterizovana tomografija (CT), kompjuterizovana tomografija sa CT kontrastom, UZ abdomena, urotrakta, štitne žlijezde, dojke, vrata, mekih tkiva i dječijih kukova. Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada.

ok profilne_0004_dr Radmila Ilić, spec.radiolog
dr Radmila Ilić
spec. radiolog, šef službe
ok profilne_0001_dr Petar Gadža,spec.radiolog, šef službe
dr Petar Gadža
spec. radiolog
ok profilne_0002_dr Milica Ružić, specijalizant iz radiologije
dr Milica Ružić
specijalizant iz radiologije
dr Aleksandra Jokanović
specijalizant iz radiologije
ok profilne_0003_Bojan Bogdanović, glavni tehničar
Bojan Bogdanović
glavni tehničar