Odjeljenje za oftalmologiju

ODJELJENJE ZA OFTALMOLOGIJU

U okviru Odjeljenja za oftamologiju organizuju se unutrašnje organizacione jedinice i to:

– Oftalmološka ambulanta

U okviru odjeljenja obavalju se slijedeći poslovi: vrši prvi i ponovni klinički pregled oka i očne regije, utvrđuje potreba i program drugih dijagnostičkih ispitivanja, konzilijarnih i konsultativnih pregleda, interpretiraju nalazi, cijene se mišljenja i utvrđuje konačna dijagnoza bolesti i donosi odluka o načinu liječenja sa ili bez hospitalizacije pacijenata ili povrjeđenog, za operativno liječenje i invanzivne metode traži se pismena saglasnost pacijenta. Određuje oštrina vida, projekcija svijetla, skijaskopija, rerefraktometrija, prepisivanje naočara, pregled na biomikroskopu, testovi bojenja fluoresceinom, gonioskopija, pregled očnog dna (direktna i indirektna oftalmoskopija), tonometrija (digitalna, impresivna i aplanaciona), određuje se dnevna krivulja intraokulaernog pritiska. Obavlja se UZ pregled oka (A scan, B scan),kolorni vid (pseudoizohromatske tablice), testovi binokularnog vida (test pokrivanja), Schimerov test, isipiranje i sondiranje suznih puteva, ispitivanje osjetljivosti rožnjače, uzimaju se brisevi vežnjače i rožnjače. Obavljaju se i slijedeće hiruške intervencije – operacije na kapcima, ptoza, endropijum, ektropijum, TU kapaka, vežnjače i rožnjače, halaciona, ksantelazme, incizicije hordeoluma i apscesa kapaka. Vrše se operacije pterigijuma, suture povrijeđenog kapka rožnjače i vežnjače, enuklenacija i eviseracija oka, operacije katarakte: ECCE+IOL i PHACO+IOL, trabekulektomija, laser (trabekuloplastika LTP) i LFC mrežnjače.

ok_0003_dr Tatjana Mrdić, spec. oftalmolog, načelnik odjeljenja
dr Tatjana Mrdić
spec. oftalmolog, načelnica odjeljenja
ok_0002_dr Dušica Čičković, spec. oftalmolog
dr Dušica Čičković
spec. oftalmolog
dr Nemanja Andrić
specijalizant iz oftalmologije
Софија Бурлица
Sofija Burlica
glavna sestra