Služba za anesteziologiju, reanimaciju i intezivno liječenje

SLUŽBA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMACIJU I INTEZIVNO LIJEČENJE

U okviru Službe za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje obavljaju se slijedeći poslovi: vrši klinički anesteziološki pregled pacijenata prije operacije, u toku anestezije, poslije anestezije i reanimacija neoperisanih pacijenata; vrši priprema pacijenata i određuje premedikacija za pacijente kod kojih se vrši hirurška intervencija; kontrolišu se i pripremaju sredstva i oprema za vršenje anestezije pacijenta; daju lokalne anestezije, za manje i veće operacije; daju intravenozno anestezije; daju lumbalne anestezije; vrše nervnu blokadu; vrše opšte inhalacione anestezije i prate vitalne funkcije; vrše plasiranje CVK. Organizuje i koordinira poslovima intenzivne njege i reanimacije, u jedinici intenzivne njege; vrši kardiopulmonalna reanimacija; tretiranje pacijenata sa respiratornim distresom, kod respiratorne insuficijencije; vodi propisana medicinska dokumentacija; vrši edukacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika iz poslova anesteziologije i intenzivne njege; Obavljaju i svi drugi poslovi iz djelokruga svog rada.

dr Stanko Buha
spec. anesteziolog- načelnik odjeljenja
ok profilne_0002_dr Petra Paovica, spec. anesteziolog
dr Petra Paovica
spec. anesteziolog
ok profilne_0006_DRALEK~1
dr Aleksandra Čučković
specijalizant iz anesteziologije
ok profilne_0004_dr Jelena Vuković, specijalizant iz anesteziologije
dr Jelena Vuković
specijalizant iz anesteziologije
ok profilne_0003_dr Maja Bokić, specijalizant iz anesteziologije
dr Maja Bokić
specijalizant iz anesteziologije
received_646131759848994
Milanka Svrdlan
glavna sestra