Služba za patologiju i citološku dijagnostiku

SLUŽBA ZA PATOLOGIJU I CITOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

U okviru Službe za patologiju i citološku dijagnostiku obavljaju se slijedeći poslovi: prijem, pregled, obrada materijala i izdavanje patohistoloških i citoloških nalaza. Kod hitnih nalaza preduzimaju se mjere za izradu i kontrolu istog. Aktivno učestvovanje u radu onkološkog konzilija, ekspertize i vještačenja za vlastite potrebe Bolnice i po zahtjevu drugih organa i institucija u skladu sa važećim zakonskim propisima. Ispravno i propisano vođenje medicinske evidencije, izvještaja i medicinske dokumentacije, primjena propisanih procedura.

Uvođenje novih metoda rada, ispitivanje i priprema reagenasa i podloge, obezbjeđivanje potrebne hemikalije, testova i ostalog pribora i vođenje računa o ispravnosti manjih instrumenata i aparata. Rad na digitalnim i drugim aparatima. Asistencija i pomoć drugima specijalistima pri tumačenju dijagnostičkih nalaza iz oblasti patohistologije i drugih analiza u okviru odsjeka. Obavljanje patohistoloških nalaza ex tempore, papa nalazi, i obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga svog rada.

dr-Jovanka-Projević-Čvoro-Spec.-patolog-citolog-thegem-person-240
dr Jovanka Čvoro Projević
spec. patolog-citolog, šef službe
ok profilne_0002_dr Nataša Stepić - specijalizant iz patologije
dr Nataša Stepić
specijalizant iz patologije
ljiljana
Ljiljana Riđešić
glavna sestra službe