USLUŽNI SERVIS

USLUŽNI SERVIS

Uslužni servis obuhvata poslove tehničkog održavanja objekata i opreme, tekuće i investiciono održavanje objekata, opreme i inventara, servisiranje i testiranje ispravnosti uređaja i opreme u okviru svoje osposobljenosti, održavanje kanalizacione, vodovodne i elektro mreže, poslovi održavanja aparata u bolničkoj kuhinji i vešeraju, kotlovnici i sistemu za grijanje objekata Bolnice, briga o ispravnom funkcionisanju sistema za ventilaciju i hlađenje aparata i drugih medicinskih aparata i uređaja , telefonskih uređaja i aparata, poslovi zaštite od požara, održavanje aparata za protivpožarnu zaštitu, te svi drugi poslovi u okviru svoje nadležnosti

Marko Tijanić
Marko Tijanić
šef uslužnog servisa