OBAVJEŠTENJE – HIRURGIJA – KOŠUTIĆ DR MILIMIR

Obavještavamo vas da će na Odjeljenju za hirurgiju sa ortopedijom JZU Bolnica Trebinje dana 23.10.2020.godine prof.dr Milomir Košutić, specijalista ortoped  iz Beograda obaviti operativne zahvate i specijalističke preglede.

Cijena specijalističkog pregleda je 50 KM, nije potrebna uputnica porodičnog ljekara.

Kontakt telefoni za zakazivanje pregleda i  informacije: 059- 274-111 ili 059-223-755, lokal 116 i 161.