OBAVJEŠTENJE – HIRURŠKA AMBULANTA – prof. dr Radmil Marić

Obavještavamo vas da će u hirurškoj ambulanti JZU Bolnica Trebinje dana 12.02.2021. godine od 11 časova ordinirati prof. dr Radmil Marić, specijalista opšte i vaskularne hirurgije, direktor Univerzitetske bolnice Foča. Sve informacije možete dobiti na telefon broj 059/274-111 ili kontaktirati centralu bolnice broj 059/223-755.