OBAVJEŠTENJE – ginekologija

Obavještavamo vas da će dr Rajna Šarenac, specijalista ginekologije, ordinirati na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo JZU Bolnica Trebinje od 20. 2. 2021. do 26. 2. 2021.godine.

Sve informacije možete dobiti na telefon broj 059/274-113.