Dr StankoBuha- terapija za Covid-19, u kućnim uslovima

– Vitamin C, tablete 2×0,5 grama

– D vitamin, bilo koje tablete, 1×1 tableta (oko 1.000 jedinica/ dan)

– Cink, 1×1 tableta

– Bulardi ili Linex, 1 kapsula dnevno

– Paracetamol, po potrebi, (kad god se ima temperatura), – 1 gram, tj. 2 tablete

DIJAGNOSTIKA: Ako simptomi (TEMPERATURA, kašalj, bol u grlu…) potraju najmanje tri dana onda se rade laboratorijski nalazi, PCR test i RTG pluća. Ako RTG pluća pokaže upalu, mora se ići u bolnicu.

ANTIBIOTICI se, eventualno, uzimaju samo kada ima imalo upale pluća na RTG snimku ili kada nalazi (CRP) pokažu da se ima i bakterijska infekcija.

NAPOMENA: Korisni su i sljedeći lijekovi, ali samo u ranoj fazi bolesti:

-Favipiravir, 1 tableta dnevno

– Enkorten, injekcioni rastvor (Bosnalijek), od 12 mg 1×1

OPASNOST OD TROMBOZE: Kada se neko “IZLIJEČI” od korone, kao prevenciju za tromboenboliju, uzima antikoagulante.