OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

Zbog sve većeg priliva pacijenata oboljelih od virusa korona, JZU Bolnica Trebinje je primorana da izvrši reorganizaciju rada Službe za radiološku dijagnostiku, i to na sljedeći način:

  • u periodu od 8 do 10 časova snimaće se Covid pozitivni pacijenti;
  • u periodu od 10 do 14 časova, nakon obavljene dezinfekcije prostorija i opreme, snimaće se non-Covid pacijenti;
  • u periodu od 14 do 17 časova snimaće se Covid pozitivni pacijenti;
  • nakon 17 časova, poslije obavljene dezinfekcije opreme i prostorija, pružaće se usluge non-Covid pacijentima.