OBAVJEŠTENJE- ODJELJENJE ZA HIRURGIJU SA ORTOPEDIJOM

Čast nam je obavijestiti vas da će prof. dr Vladimir Ćuk, specijalista digestivne hirurgije iz Beograda, na Odjeljenju za hirurgiju sa ortopedijom, 14. septembra, obavljati specijalističke preglede.

Sve informacije možete dobiti na telefon broj 059/274-111 ili 059/223-755 lokal 161 i 116.