KONTINUIRANA EDUKACIJA KADRA JZU BOLNICA TREBINJE

Glavna Sestra Bolnice Dušanka Zečević i glavna sestra Odjeljenja za hirurgiju sa ortopedijom Mila Mirković, prethodna tri dana provele su na edukaciji „Komunikacijske vještine medicinske sestre/tehničara“, a koja se održala u hotelu „Kardial“ u Tesliću.
Osnovni cilj edukacije bio je da se unaprijede komunikacijske vještine u sestrinstvu u Republici Srpskoj, kako bi medicinske sestre/tehničari kroz profesionalnu komunikaciju poboljšali odnose sa pacijentima i kolegama i unaprijedili proces liječenja pacijenata, te povećali zadovoljstvo pacijenata dobijenom uslugom u zdravstvenom sistemu i zdravstvenom njegom.
Nosilac/realizator ove programske aktivnosti je Министарство здравља и соц. заштите Републике Српске – званична страница, a partneri u realizaciji su Fondacija fami, uz podršku Vlade Švajcarske, a sve u okviru Projekta za jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes).
Do sada je u ovom projektu učestvovalo preko 100 sestara/tehničara na rukovodećim mjestima iz zdravstvenih institucija u RS.
Predavači na edukaciji su bili dr Milan Latinović, pomoćnik ministra Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske; Mirjana Janković, viši stručni saradnik za sestrinstvo; Branka Sladojević, načelnica Odjeljenja za porodičnu i dječiju zaštitu; Jelena Vujić, rukovodilac Odsjeka za odnose s javnošću pri Ministarstvu; Tatjana Mizdrak, novinar RTRS.
Prisutnim sestrama/tehničarima obratio se i Alen Šeranić, ministar Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.
Teme koje su se obrađivale bile su: značaj komunikacije u zdravstvenim ustanovama i zakonodavni okvir, prava pacijenata – povjerljivost informacija, komunikacija na relaciji medicinska sestra- pacijent na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou, vrste komunikacije, aktivno slušanje, interpersonalna komunikacija medicinske sestre, preoblikovanje konfliktne komunikacije u efektivnu, vještina postavljanja granica u komunikaciji, komunikacija medicinske sestre sa članovima porodice oboljelog lica, principi i vještine komunikacije putem medija, krizno komuniciranje u zdravstvu sa osvrtom na pandemiju Kovid-19.