ODLUKA O PRIHVATANJU PONUDE I DIREKTNOM SPORAZUMU ZA JAVNU NABAVKU USLUGE OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA